14 paź 2015

Uczniowie cymbalistów wileńskich cz. 3 - Paweł Grupkajtys

Paweł Grupkajtys

Urodził się w 1981 r. w Nowej Wsi Ełckiej. Naukę gry na cymbałach rozpoczął  w 1994 r. w Domu Kultury w Nowej Wsi Ełckiej pod kierunkiem Wacława Kułakowskiego. 

Kursy, szkolenia, fakultety:
 • W miesiącach 09-11. 2012r. uczestniczył w szkoleniu „ŚWIETLICE JAKO CENTRA EDUKACJI i AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ” realizowanym przez Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach.
 • W miesiącach 03-07.2010r. ukończył kurs „ NOWOCZESNY MENADŻER KULTURY.” zorganizowany przez Ełckie Centrum Kultury.
 • Na V roku studiów w latach 2006/2007 ukończył dwa fakultety:
  - Fakultet z Tworzenia Tożsamości Kulturowej
  - Fakultet z Komunikacji Międzykulturowej
 • 15.09.2009r. ukończył kurs z „LOGIKII PROJEKTOWEJ- SPOSOBY PISANIA WNIOSKÓW POPRZEZ OKREŚLENIE PROBLEMÓW, CELÓW, DZIAŁAŃ I REZULTATÓW.” zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku.
 • W dniach 16-17.03.2007r. uczestniczył w kursie z wybranych tańców historycznych tańczonych na polskich dworach w XVIII wieku: Olecko
  - menuet
  - kontredans
  - polonez w formie dworskiej
 • Kurs z rytmiki:
  - pląsy integracyjne
  - kompozycje słowne
  - tańce irlandzkie
  - „pompa energetyczna”
  - utwory poważne w mniej poważny sposób wykonane.
Osiągnięcia:
 • Pod koniec 1994r. wraz z Mistrzem i kolegą Kamilem Korkiem założyli kapelę „Kresowiacy”;
 • W dn. 3-6 kwietnia 1994r. wraz z Mistrzem Wacławem Kułakowskim wyjechał na pierwszy zagraniczny koncert na Litwę z okazji „Kaziuka Wileńskiego” w Niemenczynie;
 • Począwszy od sierpnia 1994r. brał corocznie udział w Węgorzewskich Jarmarkach Folkloru (aż do 2003r) zdobywając liczne wyróżnienia;
 • W ostatniej dekadzie sierpnia 1994r. brał udział w VII Turnieju Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie k. Szczecina (uczestniczył w kolejnych Turniejach aż po X włącznie);
 • W 1995r. kapela uczestniczyła w festiwalu „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie na Litwie;
 • W 1995r. wraz z Krystianem Szawryckim zajęli II miejsce w kategorii młodzieżowej podczas festiwalu „Eurofolk” w skansenie w Sanoku;
 • W dn. 13-14 stycznia 1996r. koncerty „Na Jankielową Nutę” w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu;
 • W dn. 4-10 sierpnia 1997r. kapela brała udział w „Festiwalu Folkloru Ludów Północy” w Gdańsku;
 • W 1997r. podczas Rzeszowskiego Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego przygrywał na cymbałach swemu mistrzowi Wacławowi Kułakowskiemu, który występując jako tancerz w kategorii par (wraz z partnerkami: Wandą Kochanowska i Hilarią Saciłowską) zdobył II nagrodę
 • We wrześniu 1998r. kapela reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Kapel „Griežynė” w Wilnie;
 • W czerwcu 1999 kapela brała udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (w kategorii kapel);
 • W lipcu 1999 kapela otrzymała nagrodę „za autentyczność” na V Turnieju Kapel „O diabelskie skrzypce” w Olsztynie;
 • W 1999r. uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Młodzieży „Martynas” w Vysaginas na Litwie (razem z młodzieżowymi zespołami folklorystycznymi z Suwalszczyzny: z Wiżajn i Szypliszk);
 • W 1999 i 2000r. kapela brała udział w XV i XVI Wojewódzkich Przeglądach Kapel i Ludowych Zespołów Śpiewaczych w Kętrzynie i Jezioranach;
 • Z biegiem lat stał się asystentem Mistrza Wacława Kułakowskiego i jego uczniowie pod kierownictwem Pawła Grupkajtysa w latach 2000-2002 zdobywali tytuł laureata w kategorii „Duży-Mały” na Ogólnopolskich Festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą;
 • W 2001r. zdobył III nagrodę w kategorii solista instrumentalista (senior) na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
 • W 2002r. kapela zdobyła II nagrodę na Rydzewskim Przeglądzie Zespołów i Kapel w Rydzewie koło Miłek;
 • W 2002r. 12-letni Arkadiusz Krawiel z Węgorzewa (uczeń tragicznie zmarłego młodego cymbalisty Andrzeja Zajko z Giżycka) pod opieką Pawła Grupkajtysa (jako „przybrany uczeń”) otrzymał I nagrodę w kategorii „Duży-Mały” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą;
 • W dniach 15-16 sierpnia 2009 r. reprezentował Polskę na I Światowym Zjeździe Wilniuków w Wilnie;
 • Od kilku lat jest członkiem Teatru Obrzędowego „Zielona Dąbrowa” z Nowej Wsi Ełckiej, uczestnicząc wraz z nim (z sukcesami) w licznych festiwalach i przeglądach teatralnych na terenie Polski
 • W dniach 24-26 czerwca 2011r. zdobył III nagrodę w kategorii solista instrumentalista (senior) na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
 • 15 września 2011r. w Olsztynie otrzymał Nagrodę Marszałka woj. Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury
 • 11 grudnia 2011r. zdobył Nagrodę Główną „Grand Prix” na XXX Spotkaniach Cymbalistów w Rzeszowie
 • 8 grudnia 2012r. zdobył III nagrodę na XXXI Spotkaniach Cymbalistów w Rzeszowie
 • Na przełomie 2012-2013r. wraz z przyjaciółmi Piotrem Fiedorowiczem, Pawłem Luto oraz Adrianem Żukowski założył Kapelę Ludową Chłopcy z Nowoszyszek. Kontynuatorzy wiejskich tradycji muzykowania, uczniowie i przyjaciele dwóch wielkich postaci Franciszka Racisa i Wacława Kułakowskiego od których pochodzi repertuar kapeli. Kapela mimo krótkiego stażu szybko zdobywa uznanie licznego grona miłośników tradycyjnego tańca, północno-wschodniego poczucia humoru i kresowej gościnności
 • W dniach 26-29 czerwca 2014r. Kapela zdobyła II nagrodę w kategorii Kapel na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
 • Kapela występowała na licznych Festiwalach w Polsce tj. Wszystkie Mazurki Świata; Jarmark Jagielloński i wielu innych.
 • Kapela również licznie reprezentowała Polskę poza granicami kraju na Litwie i Białorusi

Paweł Grupkajtys i Mistrz Wacław Kułakowski

Dom Polski w Wilnie - I światowy zjazd Wilniuków 2009

Chłopcy z Nowoszyszek - Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 2014

Dyplom laureata, Kazimierz Dolny 2011 r.

Nagroda główna dla Pawła Grupkajtysa, Rzeszów 2011

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz