26 gru 2013

Cymbaliści w kulturze polskiej

Nakładem Instytutu Muzykologii UW została wydana książka "Cymbaliści w kulturze polskiej". Jest to praca etnomuzykologiczna autorstwa prof. Piotra Dahliga, poświęcona głównie muzykom pochodzącym z Kresów Wschodnich i zamieszkałym po 1945 r. na Ziemiach Odzyskanych. Podstawą monografii są wywiady z cymbalistami seniorami przeprowadzone w latach 1981–2006 na temat m.in. międzywojennej praktyki muzycznej, przystosowania po migracji oraz odnowy tradycji kresowych w ostatniej dekadzie XX w. Przytoczenie rozmów z cymbalistami Podkarpacia dało możliwość porównań z trwaniem dziedzictwa muzycznego nienaruszonego przesiedleniami. W książce znalazły się między innymi biografie Józefa Krupskiego oraz moja.Autor książki podczas pracy